• vybavovanie súhlasov na stavby a činnosti, ktoré sa vyžadujú podľa zákona o ochrane ovzdušia,
  • výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
  • spracovanie programov znižovania emisií pre zdroje znečisťovania,
  • sprostredkovanie merania emisií a odborných posudkov pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia,
  • spracovanie a vedenie prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!