• poradenstvo a odborné služby v oblasti integrovaného povoľovania,
  • vypracovanie žiadostí o vydanie a zmenu integrovaného povolenia,
  • inžinierska činnosť súvisiaca s integrovaným povoľovaním.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!