Naše služby

Ponúkame ekologické služby a komplexné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany zdravia.

Komplexné poradenstvo v životnom prostredí

Poskytovanie environmentálneho servisu na základe dlhodobej zmluvy, v rámci ktorej zabezpečujeme.

Vodné hospodárstvo

Vybavovanie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení, spracovanie plánov, prevádzkových a manipulačných poriadkov vodohospodárskych diel.

Ochrana ovzdušia

Spracovanie programov znižovania emisií, meranie emisií, výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Odpadové hospodárstvo

Vypracovanie havarijných plánov, prevádzkových poriadkov skladov odpadov,zabezpečenie zneškodnenia odpadov, nebezpečných odpadov a problémových látok.

Integrované povoľovanie

Poradenstvo, vypracovanie žiadostí o vydanie a zmenu integrovaného povolenia.

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA)

Vypracovanie odborných posudkov k správe o hodnotení, environmentálny audit.

EKOS Poprad

Sme tu pre vás!

Životné prostredie sa dotýka každého z nás. Zverte sa do rúk profesionálov vo svojom odbore.

Náš tím

Nechajte si poradiť od profesionálov a využite naše služby.

null

JAROSLAV CEHULA

Konateľ spoločnosti

cehula@ekospoprad.sk

0903 626 123

null

EVA KLEINOVÁ

Konzultant

kleinova@ekospoprad.sk

0911 635 015

null

ĽUBOMÍRA JURENOVÁ

Konzultant

jurenova@ekospoprad.sk

052 77 28 840

Naši partneri

Vďaka našim partnerom dosahujeme ešte lepšie výsledky vo svojej práci. Dlhoročná spolupráca prináša benefity hlavne našim klientom.

Hľadáte poradenstvo v ekologických službách ?  0903 626 123